Medisch Huis 22 - Vestiging Hoeksken 36 te Evergem

Dr. DE BLOCK KURT - COMPLEMENTAIRE EN FUNCTIONELE GENEESKUNDE TYPE KPNI

EEN "COMPLEMENTAIRE" BIOGRAFIE :

Ik ben afgestudeerd als klassiek geschoold huisarts in 2001. Eens ik volop aan het werk was ondervond ik dat je als huisarts vaak zinvol medisch werk doet: goede aanpak van zware medische gevallen, zinvolle gesprekken en begeleidingen. Toch ontwikkelde ik ook een knagend gevoel, een zeker onbehagen. Ik merkte dat ik een deel van de patiënten heel moeilijk vooruit kon helpen. Sommige cliënten zaten precies gevangen in een patroon van blijvende chronische klachten. Klachten waarvan je voelt… hier zit meer achter: de problemen zitten dieper en ik krijg er als huisarts geen vat op. Het enige wat je deze patiënten kan aanbieden is symptoombestrijding: voor elk nieuw symptoom is er wel een pilletje. En na verloop van tijd merk je dat je medicatie aan het geven bent om de neveneffecten van de vorige medicatie op te vangen. Je hebt niet de kennis, de tijd of de mogelijkheid om problemen op een dieper niveau uit te zoeken of aan te pakken. In de korte tijd die je hebt met de patiënt zijn pillen altijd de gemakkelijkste keuze om iets aan te bieden maar je hebt niet het gevoel dat je écht problemen oplost.

Aldus ging ik op zoek naar manieren om problemen op een dieper, oorzakelijker, fundamenteler niveau aan te pakken. In het begin was het voor mij een echte zoektocht. Tijdens de opleiding geneeskunde hing er rond ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde een sterke negatieve beeldvorming. Alles moest evidence based zijn…

Ik volgde enkele cursussen ‘Oplossingsgerichte Therapie’ voor huisartsen doch mijn wereld ging pas écht open door buiten het huisartsencircuit opleidingen te volgen. Ik startte met een master practicionar Ericsoniaanse Hypnose. Niet meteen een evidente keuze als huisarts doch het was iets wat me altijd al geïnteresseerd had : de kracht van het onderbewust leren kennen. Het bleek een zeer boeiende cursus ! Dankzij de cursisten aldaar leerde ik ook kinesiologie kennen. Dit is een eerder intuïtieve techniek waarin ik me de volgende jaren gaan trainen en verdiepen ben. Het toepassen van al deze zaken in de concrete huisartspraktijk bleek echter niet eenvoudig. Ik miste nog de nodige tools om lichaam en geest de nodige duwtjes te geven. Als huisarts krijg je vooral het mandaat om met stofjes en materie te werken. Aldus ben ik me gaan verdiepen in het werken met eerder 'natuurlijke' benaderingen. Ik startte met homeopathie. Met deze techniek kan je gerichte duwtjes geven aan het lichaam: best boeiend en interessant. Hoewel ik er nu nog regelmatig mee werk bleek dit niet volledig mijn ding te zijn.

Ik werd pas écht enthousiast nadat ik via diverse kleinere opleidingen de kracht van natuurlijke stofjes, adaptagenen leerde kennen : het gericht inzetten van supplementen.

De verwachtingen en het dagelijkse werkritme van de huisartsgeneeskunde maakte het echter moeilijk m’n nieuwe inzichten concreet in de praktijk toe te passen. Op zeker moment ben ik dan ook te lang blijven doorgaan met een manier van werken die me niet meer ondersteunde. In 2016 ben ik wegens oververmoeidheid een tijdje moeten stoppen met werken. Als cadeau aan mezelf startte ik in 2017 een cursus KPNI. KPNI of 'PNI' staat voor Klinische Psycho Neuro Immunologie : dit kan je omschrijven als functionele of integratieve geneeskunde : het oorzakelijk benaderen van chronische klachten op een brede manier. De opleiding werd een hele ontdekkingsreis voor mezelf.. zoveel informatie, zo’n boeiende manier van benaderen. Quasi elke dag ben ik nog bezig de informatie uit deze cursus te verwerken en te integreren. Januari 2019 behaalde ik de titel KPNI therapeut.

Sinds 2017 werk ik in een samenwerkingsverband met collega huisartsen “Medisch Huis 22”. Dit laat me toe om beide stijlen van geneeskunde te combineren. Hoewel ik vooral nog klassiek geneeskundig huisartsenwerk doe reserveer ik momenteel bepaalde dagblokken enkel voor complementaire geneeskunde.