Medisch Huis 22 - Vestiging Hoeksken 36 te Evergem

Dr. DE BLOCK KURT - COMPLEMENTAIRE EN FUNCTIONELE GENEESKUNDE TYPE KPNI 

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE EN DE EIGEN VISIE OP CHRONISCHE ZIEKTE

Veel mensen spreken van ‘alternatieve’ geneeskunde… alsof je het één of het ander moet kiezen, alsof het één het ander uitsluit. Zelf vind ik het begrip “complementaire geneeskunde” nog het best passend. Complementair wil zeggen ‘aanvullend”. Complementaire geneeskunde is aldus een aanvulling voor klassieke geneeskunde… m.a.w beide benaderingen hebben hun verdienste, hun sterktes en zwaktes en specifieke toepassingsgebieden.

De sterkte van KPNI of functioneel geneeskundige benadering ligt vooral in de aanpak van chronische ziekte-toestanden. 

Door de jaren heen is mijn kijk op chronische ziekten, symptomen en ‘Wat is goede geneeskunde?’ toch enigszins veranderd.

In westerse geneeskunde is het vaak alsof chronische ziekte een binaire gegeven is: nul of één. De ene moment ben je gezond en plots wordt je ziek verklaard. Je hebt een slaapstoornis, osteoporose, diabetes type II, kanker… een auto-immuunziekte. De ziekte heeft je overvallen, je bent van nul naar één gegaan en nu is het tijd om te starten met een behandeling en de pilletjes en spuitjes uit de kast te halen. Wat het nu allemaal veroorzaakt boeit de medische wereld minder, de ziekte is er, de symptomen zijn er, we weten hoe we die symptomen kunnen aanpakken en we zijn vertrokken met de nodige medicatie. Hoewel dit voor acute zaken (bijv. een longontsteking) een prima benadering is, is dit naar mijn mening niet het geval voor chronische ziekten.

Een betere kijk op de zaken is m.i. als volgt :  Vooraleer iemand symptomen ontwikkelt is er vaak heel wat aan vooraf gegaan. Chronische ziekte komt niet zomaar van de ene dag op de andere. Er is vaak een genetische aanleg… waarna leefgewoonten, gebeurtenissen en omgevingsinvloeden je lichaam verstoren, ongunstige processen in het lichaam in gang zetten.

Allerlei zaken kunnen processen in het lichaam negatief beïnvloeden:

 • chronische psycho-emotionele stress, emotionele trauma’s (eenzaamheid, misbruik, verwaarlozing…)
 • ongezonde / onevenwichtige voeding (voeding met te veel suikers, omega 6 vetten, additieven, voedsel arm aan vitaminen, mineralen… )
 • slaapgebrek, een verstoord bioritme
 • bewegingsarmoede
 • schadelijke stoffen in de omgeving (petroleumproducten, zware metalen, xenobiotica, schimmeltoxines…)
 • elektromagnetische straling

Het tegengestelde van al deze zaken kan het lichaam natuurlijk positief beïnvloeden:

 • voldoende rust en ontspanning.
 • emotioneel welzijn, ‘voedende’ relaties. 
 • gezonde biologische voeding met gezonde vetten.
 • een regelmatig slaappatroon.
 • voldoende lichaamsbeweging
 • een gezonde groene leefomgeving.

De ongunstige processen/mechanismen die in gang kunnen gezet worden zijn ondertussen gekend. Het éne leidt tot het anderen : beschadigde mucosa-barrières, hormonale verstoringen zoals insuline resistentie en schildklierproblemen. Verstoringen worden vaak onderhouden door een chronische laaggradige ontsteking, een verstoord microbioom, chronische infecties, verstoorde energieverdeling, zuurstoftekorten in de weefsels, neuro-inflammatie, delen van het immuunsysteem die ontregelen… e.a. Vaak is er een cascade en leidt de ene verstoring tot de andere waarna de lichamelijke problemen alsmaar ernstiger worden… tot er een drempel bereikt is en bepaalde symptomen nu heel duidelijk de kop op steken. Pas dan spreken we in moderne geneeskunde van ‘ziekte’.

Optimale gezondheid en ‘ziekte’ zijn aldus 2 uitersten van een spectrum waarbij je op een glijdende schaal voortdurend de ene of de andere richting uit gaat. Veel patiënten bereiken nooit het echte ‘ziekte’ label maar ontwikkelen reeds allerlei onbegrepen aanslepende klachten en blijven in deze toestand hangen.

De som van alle invloeden die ingewerkt hebben op het lichaam en de veranderingen die dit met zich meegebracht heeft noemen we het ‘terrein’. Dit verklaart hoe mensen met gelijkaardige symptomen zeer verschillend reageren op interventies, medicatie en supplementen : er kan een volledige ander terrein achter zitten !  Als complementair therapeut probeer je steeds het terrein mee in rekening te brengen. Aldus ga je samen met de cliënt aan de slag om de onderhoudende oorzaken van zijn/haar problemen aan te pakken en weg te werken. Sommige schade in het lichaam is niet meer omkeerbaar. Gelukkig merken we vaak dat veel zaken nog wel reversibel zijn en het lichaam nog goed in staat is zich te herstellen