Huisarts Dokter Kurt De Block

Klinische Homeopathie .

Homeopathie is het keuzemiddel bij uitstek voor klachten die je kan catalogeren als‘het lichaam is uit evenwicht’. D.w.z.  wanneer u last heeft van een klachtenpatroon waar een (huis-)arts vaak een weinig exacte diagnoses kan op kleven : een manier van reageren van uw lichaam waarbij allerlei klachten optreden… die vaak blijven aanslepen.

Klinische homeopathie staat tegenover de klassiek unitaire homeopathie, waarbij deze laatste vaak één middel zal vooropstellen om u te behandelen. Klinische homeopathie maakt vaker gebruik van een combinatie van middelen en verdunningen.  

 

 

Wie wel ? Wie niet ?

Homeopathie is m.i. heel geschikt voor gevoelig personen, mensen die heel vlug alledaagse kwaaltjes oplopen of ook personen die vaak slecht reageren op de gewone klassieke medicatie.

Qua leeftijd reageren vooral jonge kinderen gemakkelijk op homeopathie.

Mensen met lang bestaande ziekte die reeds een heleboel (onomkeerbare) aandoeningen hebben alsook ouderen reageren moeilijker  op homeopatische preparaten.

Welke klachten ?

Wat mij betreft is homeopathie – net zoals alle complementaire geneeswijzen - een aanvulling op de klassieke geneeskunde en is het vooral een ‘en en’ verhaal en geen ‘of of’ verhaal. Als u een longontsteking heeft is het aangewezen u te behandelen met klassieke doeltreffende antibiotica. Als u een aanslepende hoest met NKO klachten heeft en er zijn geen argumenten om een dieper liggende medische oorzaken te vermoeden (radiografie en labo normaal) dan kan homeopathie zeker aangewezen zijn.

Homeopathie kan je in principe voor allerlei klachten gebruiken. Het meest aangewezen zijn de functionele, reversibele klachten : chronische hoest, chronische neusloop, gewrichtspijnen, darmklachten, hoofdpijn… het zijn allemaal zaken die ook weer kunnen verdwijnen. Als u kortademig bent omdat een deel van uw longen verwijderd werd… is het vanzelfsprekend dat dit blijvend is, niet reversibel.

Mooie indicaties waarvoor u kan langskomen zijn o.a  : 

-        Aanslepende huidletsels : wratten, mollusca, rash, en allerlei andere huidkwaaltjes

-        Akute kwaaltjes bij kinderen : otitis, loopoor, sinusitis,

-        Aanslepende klachten tijdens de recuperatie van een ziekte : hoesten, neusloop…

-        Gedragsstoornissen bij kinderen, slapeloosheid, nachtmerries.

-        Functionele maag en darmklachten

-        Chronische terugkerende klachten bijv..  gewrichtspijnen, huiduitslag.

-        Emotionele onevenwichten:  overgevoeligheid, depressieneiging, faalangst, verdriet… 

-        Allergie klachten 

 

Hoe ga ik te werk ?

Tijdens een homeopathisch consult doen we een anamnese (ziekteverhaal opmaken) : Ik luister natuurlijk eerst naar uw klachten: Wat is er al gedaan bij welke arts en welke diagnoses zijn met welke zekerheid gesteld? Zo nodig kijken we nog een aantal zaken verder na  met klinisch onderzoek of technische onderzoeken om uit te sluiten dat er dieper liggende medische ziekten en oorzaken zijn die nog niet behandeld werden, kortom om zeker te zijn dat het medisch verantwoord is dat we uw klachtenpatroon homeopathisch behandelen.

Eens de indicatie voor homeopathie duidelijk is maak ik een selectie tussen een aantal middelen en kunnen we kinesiologisch nakijken welke homeopathische preparaten uw lichaam nodig heeft. Dit is een techniek waarbij uw lichaam zelf aangeeft welke preparaten meest aangewezen zijn.

Bij een duidelijke medische indicatie is het mogelijk deze technieken toe te passen op een kwartiertje tijd. Liggen de zaken wat complexer dan is wat meer tijd nodig. 

Interesse ? Vraagt u zich af als het u kan helpen?  Stuur gerust een mailtje naar hapraktijk@gmail.com voor info of boek een afspraak via 0473 70 41 76 (kantooruren).