Medisch Huis 22 - Vestiging Hoeksken 36 te Evergem

Dr. DE BLOCK KURT - COMPLEMENTAIRE EN FUNCTIONELE GENEESKUNDE TYPE KPNI  

DE CONCRETE AANPAK - BOEKEN VAN EEN CONSULTATIE

Er is de functioneel wetenschappelijke benadering waarbij we een intake sessie doen: anderhalf uur gans uw geschiedenis gaan uitvragen en quasi enkel dit. Daarna doen we een aantal (dure) functionele labo testen. Daarna bespreken we de resultaten, geven we veel uitleg en stellen we een actieplan op. Dit is de benadering die prima werkt voor patiënten die nood hebben aan bewijzen, die willen zien van wat er zoal misloopt in hun lichaam. Het is ook een prima benadering voor mensen met een nood aan logisch rationeel denken, overzicht en controle.

Er is ook de intuïtieve benadering. Ik kan werken m.b.v. kinesiologie : dit is een techniek waardoor je met spiertesten naar het lichaam van de cliënt kan luisteren en op die manier de behandeling volledig kan aanpassen aan het terrein van de individuele patiënt. Dankzij deze benadering kom je meestal zeer gericht uit waar de patiënt nood aan heeft en slaag je er op die manier in prioriteiten te stellen en een keuze te maken tussen allerlei mogelijke behandelingen. Met een relatief beperkt aantal interventies / supplementen wordt meestal een maximum aan effect bereikt.  

Als u m’n biografie gelezen hebt zal u kunnen begrijpen dat ik er de laatste tijd meer en meer voor kies om een fusie te maken tussen de 2 manieren van benaderen.

De aanpak waar ik meestal voor ga is om – na de nodige informatie – meteen een langdurige consultatie te doen waarin ik eerst het intuïtieve gedeelte doe. M.a.w. ik heb mijn consultatiesessie gecentraliseerd rondom de kinesiologische benadering die a.h.w. de kapstok geworden is waaraan ik andere technieken gekoppeld heb. De gehele persoon zijn ‘systeem’ kan dan – net als in een flow-chart of algoritme - aangeven met welke supplementen of technieken hij/zij het beste geholpen is. Vaak komt er op die manier een duidelijk verhaal naar boven en kan ik de betreffende patiënt achteraf de nodige uitleg en situering geven wat er gebeurt, het hoe en waarom van de benodigde aanpak. Alle herstel-interventies kunnen we meestal kaderen en situeren binnen de 5 fases van herstel.

Mensen die te maken krijgen met een chronische ziekte blijken vaak met een heleboel gestoorde processen te zitten in hun lichaam. Vandaar de basisvraag : Start je met alles tegelijk aan te pakken of waar ga eerst aan beginnen ?

Volgens KPNI bereik je herstel van een chronische ziekte het best in door het volgen van 5 opeenvolgende stappen: Er zit een logica in. Je gaat van stap 1 naar stap 5.

Als we functioneel geneeskundig aan de slag gaan met mensen dienen we meestal te beginnen met de eerste stappen. Vaak komen we in een eerste sessie stofjes en interventies uit die passen in de eerste herstelfasen. Naarmate we verder in het herstelproces zitten komen de volgende stappen aan bod. 

Ter illustratie zijn dit de 5 stappen van herstel.

1.   Energie in het lichaam herstellen ( in de cellen, centraal in de hersenen en perifeer in het lichaam : pancreas, insuline…)

2.   De barrières herstellen (darmen, mondmucosa, longen, huid…)

3.   Het immuunsysteem tot rust brengen.

4.   De organen herstellen

5.   De communicatie tussen de organen herstellen.

Praktisch :

Heeft u interesse in m’n complementaire aanpak van ziekte : stuur dan een mailtje naar hapraktijk@gmail.com. Gelieve kort uw problematiek en verwachtingen te beschrijven. Wegens de eeuwige drukte op de to-do lijst kan het wel enige dagen duren vooraleer ik antwoord !

We kunnen dan eerste even bekijken welke benadering het best bij u past. Ik mail u dan terug met een voorstel tot consultatie.

Ik doe meestal sessies op dinsdagnamiddag of op donderdag. Door de corona plan ik de sessies de laatste tijd vrij laat in omdat het niet duidelijk is als er tijd en ruimte zal voor zijn complementaire zaken deze of andere week... het werk is wat meer onvoorspelbaar dezer tijden. 

Ik reken 95 € voor een eerste sessie van 1,5 uur. Ik kan u hierbij 1 consultatie aanrekenen van 27€ (terugbetaald door ziekenfonds), de rest van het ereloon reken ik op een ander BTW nummer.

Alvast dank voor uw interesse.

Dr. De Block Kurt

Huisartsgeneeskunde – Complementaire en functionele geneeskunde type KPNI.

Hoeksken 36

9940 Evergem

www.dokterdeblock.be

mail : hapraktijk@gmail.com

Medisch Huis 22  Dr. De Block Kurt - Dr. Feys Neda – Dr. Konings

Huisartsgeneeskunde

Belzele Dorp 22

9940 Evergem Belzele

Tel. 09/378 08 69