Huisarts Dokter Kurt De Block

KPNI – therapeut

Dit is – wat mezelf betreft - de jongste discipline die ik beoefen. Sinds januari 2019 behaalde ik m'n diploma KPNI therapeut. Nu is het voor mij vooral ervaring opdoen.  

Een toelichting... Wat is KPNI ?

Als huisarts ben je vaak puur gefocust op de juiste behandeling van een aandoening.

Als je als complementair arts de zaken anders wil benaderen en meer wil kijken naar de oorzaken, naar het ‘Hoe?’ en het ‘Waarom?’ dan kom je al vlug terecht in een brede complexe manier van denken : een wereld waarin je vaak tegenstrijdige opinies vindt alsook een wereldje dat vol eigenaardige begrippen zit. Zaken zoals : ‘Is deze man zijn lichaam verzuurd? Zit er chronische ontsteking in het bloed? Wat met die lekkende darm?’ of ‘Zij moet dringend gaan detoxen’. Het is niet altijd eenvoudig te weten welke informatie waardevol is en welke niet. Zo verschillen bijv. de adviezen naar voeding en leefgewoonten enorm naargelang de bron die je raadpleegt.

 

Om mezelf hierin meer inzicht te geven ben ik in 2017 een opleiding begonnen bij Natura Foundation. Dit is een Nederlandse organisatie die de opleiding verzorgd tot KPNI therapeut.  KPNI of kortweg 'PNI'  staat voor Klinische Psycho-Neuro-Immunologie.

 

KPNI kan je omschrijven als functionele geneeskunde : Trachten het geheel van de patiënt zijn symptomen en verhaal te verklaren, dit door alle voorafgaangde processen te trachten in kaart te brengen. M.a.w. oorzakelijk te werken. 

 

KPNI tracht oorzakelijk verklaringen (en behandelingen) te vinden van allerlei chronische aandoeningen.  Als mens evolueerden we honderd duizenden jaren als jager/verzamelaar op deze aarde. De laatste honderd jaar is onze levensstijl echter dramatisch veranderd : Er zijn veel verstorende omgevingsfactoren en nieuwe uitdagingen die aanleiding geven tot de chronische welvaarts-aandoeningen zoals we ze nu kennen (diabetes, burn-out, fibromyalgie, CVS, depressies, obesitas…).

 

 

Vaak reageert ons lichaam met de oude ingebakken overlevingsprogramma’s op de nieuwe uitdagingen van onze westerse levensstijl.  Om te kunnen ingrijpen op dit spanningsveld tussen de nieuwe omgeving en de (oude) reaktiepatronen van ons lichaam hebben we kennis en vaardigheden uit een heleboel disciplines nodig. Dat is wat PNI tracht te doen.  Om PNI te beoefenen hebben we een heleboel informatie nodig over de werking van het lichaam: biochemie, fysiologie, immunologie, neurologie, endocrinologie… en vooral het inzicht hoe dit allemaal met mekaar verbonden is, hoe dit alles op mekaar inwerkt. Daarnaast dienen we ook te beschikken over kennis i.v.m. genetica, persoonlijkheidstypes, chronische ziektes en hoe die zich ontwikkelen.

KPNI is een manier van benaderen die volledig gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, recente studies en ook gebruik maakt van gevalideerde psychologische technieken.

De PNI aangrijpingspunten om chronische ziekten bij patiënten te corrigeren zijn vooral :  inzicht verschaffen, gedragsverandering, voedingsadviezen en het lichaam bijsturen d.m.v. substanties die corrigerend gaan optreden. Hierbij wordt gewerkt met supplementen en natuurlijke preparaten. Deze laatste benadering overlapt gedeeltelijk met een orthomoleculaire benadering. Doch zoals ik u reeds trachtte duidelijk te maken is PNI meer dan enkel werken met supplementen.

PNI consultaties zijn iets tijdsintensiever. De juiste diagnose en behandeling instellen vraagt soms wat zoeken en bijsturen. PNI tracht heel sterk oorzakelijk te werken en dit vraagt de nodige tijd en moeite. Aldus is deze manier van werken vooral weggelegd voor patiënten die sterk gemotiveerd zijn, die hun chronische klachten moe zijn en aldus op het punt gekomen zijn dat ze klaar zijn om het over een andere boeg te gooien die bereid zijn tot een grondige oorzakelijk aanpak.

 

 

Voor meer info : ga naar www.naturafoundation.nl

 

Momenteel ben ik vooral de theorie in praktijk aan het omzetten, systemen aan het uitwerken om de KPNI toe te passen op een manier die bij me past... praktische ervaringen aan het opdoen om te leren op de PNI manier met patiënten aan de slag te gaan.  

 

 

Heeft u het gevoel dat PNI iets voor u is. Stuur liefst een mailtje aan hapraktijk@gmail.com of maak een afspraak via 0473 70 41 76 (kantooruren).

 

Vriendelijke groeten, Dr. De Block