Medisch Huis 22 - Vestiging Hoeksken 36 te Evergem

DE WACHTDIENST: PRAKTISCH HOE EN WAT?

Als de dokter tijdens de week of tijdens het weekend niet meer bereikbaar is en u heeft toch een arts nodig, dan is er steeds een huisarts beschikbaar via de huisartsenwachtdienst.

(  Eerst nog een kleine opmerking : Veel mensen komen op deze pagina terecht omdat ze 'Arts van Wacht' Googelen. Dit wil echter niet zeggen dat onze praktijk van wacht is. Alles loopt via de huisartsenwachtpost.  )

1733 

is het algemene nummer voor het Meetjesland en stilaan ook in het ganse land. Gebruik bij voorkeur een vaste telefoon. Dit vergemakkelijkt uw identificatie.

Na 19 uur (nacht 19u - 7.30u.), tijdens weekend- en feestdagen wordt u verder geholpen vanuit de wachtpost in Eeklo (aan de spoedgevallen AZ Alma). Consultaties zowel als huisbezoeken zijn mogelijk. Voor huisbezoeken is de selectie vrij streng en 's nachts krijgt u vaak eerst de dokter aan de lijn om te horen als het huisbezoek écht noodzakelijk is. Wees niet té braaf: als het medisch verantwoord en nodig is dat er iemand langs komt maak dit dan ook rustig en beleefd duidelijk. Verdedig uw zaak.  

Praktische bereikbaarheid Huisartsenwachtpost aan AZ ALMA : Het ziekenhuis is meestal gemakkelijkst bereikbaar via de E-34 afrit Eeklo. U komt er zo goed als meteen op uit. Na het inrijden van het ziekenhuis neemt u het rechter rijvak met de indicatie Huisartsenwachtpost/Spoedgevallen bovenaan. Na het passeren van de slagboom rijdt u helemaal naar de achterzijde van het ziekenhuis, voorbij de rotonde naar de parking aan de Huisartsenwachtpost.  

De wachtarts kan in principe geen dringende huisbezoeken afleggen : er is een groot werkgebied en de verplaatsingen gebeuren niet met een prioritair voertuig maar met een gewone wagen. Iedere patiënt wordt op zijn beurt geholpen. Uitzonderlijk kan enige voorrang gegeven worden en anderzijds zijn er soms langere wachttijden wegens bijkomende bezoeken aangevraagd in dezelfde regio.

De wachtdienst is betalend MET BANKKAART. Om praktische redenen betaalt u meestal enkel de opleg (4 à 6 €/ consult 20 à 25€/ huisbezoek).Tarieven voor avond- en nachtvisites zijn hoger dan deze voor gewone huisbezoeken.

Gelieve enkel gebruik te maken van de wachtdienst voor medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag: zware pijnen of infecties, buikpijnen, verwondingen, kortademigheid, ...

Wat nachtbezoeken betreft: bel enkel bij medische noodzaak! Het criterium dat u kan hanteren is dat de toestand zodanig ondraaglijk en onhoudbaar is dat het niet kan wachten tot de morgen. Denk er a.u.b. aan dat de artsen die 's nachts uit hun bed komen ook huisartsen zijn die vaak de dag voordien en nadien een volle werkdag hebben.

Denk aldus 3 keer na vooraleer u 's nachts de wachtpost belt : Wat kan u zelf al doen ? Is de last en pijn vrij draaglijk en beperkt dan kan u meestal weinig verkeerd doen met een gewone paracetamol pijnstiller te nemen.

DE WACHTDIENST … NOG ENKELE TIPS

Huisbezoeken overdag:

Bel tijdig, liefst in de voormiddag! Zo kan de wachtpost uw huisbezoek veel makkelijker inplannen in alle verplaatsingen van die dag.  

Huisbezoeken 's nachts :

Zorg dat uw huis makkelijk te vinden is: steek extra licht aan. Zorg ook voor een duidelijk leesbaar huisnummer aan de straatkant. Is uw woning moeilijk te lokaliseren geef dan spontaan extra uitleg aan de wachtarts.

DE AANGRENZENDE WACHTZONE IS: 

Zone GENT : 1733

www.huisartsenwachtposten.be

Als u van Evergem bent wordt gevraagd u naar de wachtpost in AZ Alma Eeklo te richten, ook al is de bijv. de wachtpost Martelaarslaan te Gent voor u gemakkelijker bereikbaar.