Medisch Huis 22 - Vestiging Hoeksken 36 te Evergem

DE WACHTDIENST: PRAKTISCH HOE EN WAT?

Als de dokter tijdens de week of tijdens het weekend niet meer bereikbaar is en u heeft toch een arts nodig, dan is er steeds een huisarts beschikbaar via de huisartsenwachtdienst.

1733 

is het algemene nummer voor het Meetjesland en stilaan ook in het ganse land. Gebruik bij voorkeur een vaste telefoon. Dit vergemakkelijkt uw identificatie.

Tijdens het weekend en feestdagen kan u terecht op de wachtpost in Eeklo (aan de spoedgevallen AZ Alma). U neemt het rechter rijvak tijdens het inrijden met de indicatie Huisartsenwachtpost bovenaan. Na heb passeren van de slagboom rijdt u helemaal naar de achterzijde van het ziekenhuis, voorbij de rotonde naar de parking aan de huisartsenwachtpost.  

Tijdens de week (nachten 19 u. - 8 u.) is er momenteel een omschakeling dat deze wachten ook georganiseerd worden vanuit de huisartsenwachtpost Eeklo... een proces dat bespoedigd werd door corona.

De wachtdienst is geen spoeddienst. De wacht-arts kan niet dringend langskomen maar gaat langs bij de patiënten, ieder op zijn beurt. De wachtdienst is betalend: zie de pagina tarieven.

Gelieve enkel gebruik te maken van de wachtdienst voor medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag: zware pijnen of infecties, buikpijnen, verwondingen, kortademigheid, ...

Wat nachtbezoeken betreft: bel enkel bij medische noodzaak! Het criterium dat u kan hanteren is dat de toestand zodanig ondraaglijk en onhoudbaar is dat het niet kan wachten tot de morgen. Denk er a.u.b. aan dat de artsen die 's nachts uit hun bed komen ook huisartsen zijn die vaak de dag voordien en nadien een volle werkdag hebben.

Denk aldus 3 keer na vooraleer u 's nachts een huisarts belt : Wat kan u zelf al doen ? Mogelijks maakt een gewone pijnstiller al een enorm verschil.

DE WACHTDIENST … NOG ENKELE TIPS

Huisbezoeken overdag:

Bel tijdig, liefst in de voormiddag! Zo kan de wachtpost uw huisbezoek veel makkelijker inplannen in alle verplaatsingen van die dag.  

Huisbezoeken 's nachts :

Zorg dat uw huis makkelijk te vinden is: steek extra licht aan. Zorg ook voor een duidelijk leesbaar huisnummer aan de straatkant. Is uw woning moeilijk te lokaliseren geef dan spontaan extra uitleg aan de wachtarts.

DE AANGRENZENDE WACHTZONE IS: 

Zone GENT : 1733

www.huisartsenwachtposten.be

Als u van Evergem bent wordt gevraagd u naar de wachtpost in AZ Alma Eeklo te richten, ook al is de bijv. de wachtpost Martelaarslaan te Gent voor u gemakkelijker bereikbaar.