Huisarts Dokter Kurt De Block

      COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE 

 

Naast de klassieke huisartsgeneeskunde combineert Dr. De Block harde wetenschap met intuïtieve energetische technieken:

 

Klinische homeopathie - Toegepaste kinesiologie - Medische Hypnose - KPNI functionele geneeskunde

 

Het waarom leest u hier onderaan. Meer uitleg over de bovenstaande technieken leest u op de nieuwspagina's rechts onderaan op deze site. 
Ook deze langduriger sessies vinden plaats in de praktijk op afspraak. Voor afspraken complementaire zaken: mail naar hapraktijk@gmail.com

 

    Complementaire geneeskunde… een tweede roeping ?

Toen ik als arts afstudeerde had ik vooral 2 wensen. De eerste wens was om, door mijn werk, een stuk van de wereld te zien (andere culturen leren kennen, avontuur te beleven… ). Aldus heb ik een cursus tropisch geneeskunde gevolgd en trok ik naar het buitenland als ontwikkelingshelper, wat ik een paar jaren gedaan heb.

Teruggekomen in België werd ik huisarts. Al vlug voelde ik echter dat huisartsgeneeskunde me niet de voldoening gaf die ik zocht. Mijn tweede wens kwam opspelen…

Ik verlangde tevens naar een manier van geneeskunde die in staat was mensen op een dieper fundamenteler niveau te genezen, verandering teweeg brengen in lichaam, gedrag en emoties.  

Zelfs al is huisarts-geneeskunde vaak boeiend en uitdagend… toch werd ik gewaar dat deze manier van benaderen me enigszins frustreerde. Ik bleef met een chronisch onbehagen zitten. Ook al doe je als huisarts vaak zinvol medisch werk, goede gesprekken en begeleidingen…. Toch had ik de ervaring dat je als huisarts meestal vrij oppervlakkig blijft. Je doet aan symptoombestrijding, aanpassing van chronisch bestaande ziekten. Je hebt niet de kennis, de tijd of de mogelijkheid om problemen op een dieper niveau uit te zoeken of aan te pakken. In de korte tijd die je hebt met de patiënt zijn pillen altijd de gemakkelijkste oplossing. Je kan zo bijna alle problemen medicaliseren, afhankelijk maken van medicatie.

Ik merkte dat veel patiënten langskomen met problemen waar je vaak geen diagnose kan op plakken maar die je eerder kan classificeren onder “uit evenwicht zijn”. Ik stelde mezelf de vraag : “Waarom doen mensen deze klachten? Wat zit er onder?”. Ik had zin om op zoek te gaan naar oorzaken, om in de diepte te gaan werken.

Om dit onbehagen aan te pakken en geneeskunde voor mezelf boeiend te houden ging ik al vlug cursussen doen. Ik richtte me op technieken om problemen meer in de diepte aan te pakken: eerst mentale/emotionele technieken, daarna leerde ik met materie werken. De cursussen waren een verbreding van mijn horizon en gaven me een open geest. Ik kwam tot het inzicht dat healing en genezing niet iets is dat je eenvoudig van buitenaf kan opleggen. Het komt er vaak op aan dat lichaam en geest toestemming moeten geven om die problemen, die manier van reageren op te lossen. M.a.w. veel genezing komt van binnenuit : we zijn zelf veel krachtiger zijn dan we denken.

De westerse traditie van scheiding van lichaam en geest is iets wat je als huisarts nog dagelijks ondervindt. Ons wereldbeeld naar ziekte toe is vaak dat ziekte iets is dat van buitenaf op ons geworpen wordt (zonder enige relatie met wie we zijn, hoe we functioneren, onze lichamelijke en emotionele bagage). Gezien het wereldbeeld is dat de ziekte van buitenaf komt, moet de oplossing ook van buitenaf komen. De dokter heeft de verantwoordelijkheid je te genezen. Als patiënt laat deze benadering je toe om volledig passief te blijven. Je kan naar je ziekte kijken als iets wat los staat van jezelf… iets wat je toevallig overkomen is.

Hoe langer hoe meer ik met mensen werk hoe meer ik zie dat mensen hun functioneren, hun geschiedenis, hun levensstijl, hun lichaam… hoe alles één geheel vormt en alles op mekaar inwerkt. Veel symptomen zijn voor mij dan ook te beschouwen als alarmlichtjes, zijn tekenen van uit-evenwicht zijn… het vraagt moed om naar jezelf te durven kijken en te zien hoe je de zaken anders kan doen. Het is als patiënt ook niet altijd makkelijk om écht te durven gaan voor verandering, om naar jezelf te kijken en je kwetsbaarheden durven te tonen. Veel patiënten streven ook niet naar verandering maar willen enkel de huidige toestand behouden.

In een huisartsenconsultatie kiezen we al vlug de makkelijkste weg. Vaak wegens tijdsgebruik, ook door het verwachtingspatronen van de patiënten : op zoek naar een ‘quick-fix’: Een pilletje kan alles oplossen, kan alles toedekken. Door de jaren heen voelde ik me zelf alsmaar minder goed bij deze manier van benaderen. Zo zie je duidelijk het failliet van deze methode bijv. bij herhaalde infecties bij kinderen of ook bij psychofarmaca, antidepressiva… vaak brengt de behandeling de patiënt uiteindelijk nog meer uit evenwicht.

Ik heb de indruk dat er een toenemende groep patiënten is die zich hier eveneens meer en meer van bewust is: mensen die gelijkaardige inzichten hebben, die dezelfde vragen stellen. Ik noem deze cliënten graag ‘Empowered humans.” Empowered wil zeggen dat ze hun macht niet meer uit handen geven. Het zijn mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen, die in hun eigen kracht staan. Ze zijn vooral op zoek naar een coach,  op zoek naar begeleiding in hun groei of genezingsproces. En zo is bij mij de diepe overtuiging : patiënten genezen vooral zichzelf. Wat wij als arts vooral doen zijn een paar duwtjes in de juiste richting geven.

In het werkritme van de dagelijkse huisartsgeneeskunde was het voor mezelf moeilijk om stilaan met andere zaken aan de slag te gaan. Op zeker moment ben ik dan ook te lang blijven doorgaan met een manier van werken die me niet meer ondersteunde. Het was één van de redenen waardoor ik uiteindelijk gedwongen werd tot stoppen, waarna ik op zoek was naar een andere manier van werken.

Sinds 2017 werk ik in een huisartsenassociatie en op die manier kan ik nu beide stijlen van geneeskunde combineren : de klassiek en de complementaire. Ik kan deze momenteel duidelijk gescheiden houden door op vaste momenten te werken en in een andere ruimte. 

Met het jaar 2019 is voor mij het moment gekomen om ook de complementaire benadering nu volop zijn kansen te geven : om dit uit te bouwen en te laten groeien. Ik sta zelf volledig achter wat ik doe, ik geloof er in dat dit zinvolle waardevolle benaderingen zijn.

De technieken waarmee ik aan de slag ga kan u lezen in de teksten hier bijgevoegd. Spreekt het u aan ? Stuur dan een mailtje naar hapraktijk@gmail.com om te polsen wat ik voor u kan doen. 

Vriendelijk groeten,  

Dr. De Block Kurt